اهنگ نفس کی بودی تو از علیرضا طلیسچی

 

 

تازگی داره

قلبم واسه اون آمادگی داره

زیبایی رو تو عین سادگی داره

مگه داریم مگه داریم

 

خوبیش اینه که

میدونم پای دلم میشینه که

ثابت کنه تو زندگیم همیشه یکه

مگه داریم مگه داریم

 

عشقتُ تو قلبم بکوب

مگه داریم مگه داریم انقد خوب

 

نفس کی بودی تو کی بودی تو عشقم

این همه دوری و فاصله رو بشکن

انگاری رو دلم اسمتُ نوشتن

 

نفس کی بودی تو کی بودی تو جونم

واسه همه عاقل و واسه تو دیوونه م

من دوسِت دارم بدون تو نمیتونم

 

متن آهنگ نفس کی بودی تو علیرضا طلیسچی

 

چشمات همونجوری که میگنه

این چشما همه ی عشق منه

قلبم بدون تو نمیزنه

مگه داریم مث تو زندگی

 

حرفات که صاف میشینه تو دلم

من چه جوری از خوبیات بگم

دوست دارم هر چی که دارم بدم

نداریم انقد وابستگی

 

نفس کی بودی تو کی بودی تو عشقم

این همه دوری و فاصله رو بشکن

انگاری رو دلم اسمتُ نوشتن

 

نفس کی بودی تو کی بودی تو جونم

واسه همه عاقل و واسه تو دیوونه م

من دوسِت دارم بدون تو نمیتونم

 

 


منبع این نوشته : منبع
بودی ,داریم ,واسه ,قلبم ,دارم بدون ,علیرضا طلیسچی ,دوسِت دارم ,جونم واسه ,اسمتُ نوشتن